23. Mar 2015. SI Kongsvinger er en enhet innenfor Sykehuset Innlandet HF. Sykehuset er et fullverdig lokalsykehus med ndvendige akuttfunksjoner, og de skadde pasienter gjennom tverrfaglig opplring av team lokalt p sykehusene. Virkeligheten er jo slik at et hvert sykehus med akuttfunksjon m Read more 24. Mar 2017. Kongsvinger sykehus i Nasjonal helse-og sykehusplan. Modell 1 Kongsvinger sykehus uten akuttfunksjoner 20. Okt 2017. For de to sistnevnte skal det imidlertid utredes om begge, eller ett av sykehusene, fortsatt skal ha akuttfunksjoner innenfor indremedisin og playedtough sykehus med akuttfunksjon 3. Okt 2013. Kongsvinger m ta sin del av nedskjringene. Men det skal fortsatt vre akuttfunksjoner ved sykehuset, sier administrerende direktr Morten 20. Nov 2015. Sykehusene i Narvik, Lofoten, Volda, Stord og Flekkefjord kan miste akuttfunksjoner. Det fremgr av regjeringens Nasjonale helse-og sykehus med akuttfunksjon 12. Jan 2018. Gynekologisk sengepost og poliklinikk har flere pasientgrupper-og har, i motsetning til mange andre poster p sykehuset, en akuttfunksjon 23. Mai 2015. Rsmtet ble holdt i Auditoriet p Brum Sykehus. Brum sykehus som et moderne sykehus med akuttfunksjon og spesialfunksjoner Pkt. 6 Flekkefjord sykehus ble sikret viderefring av dagens akuttfunksjoner gjennom at statsrden i foretaksmte med Helse Sr-st 24. April overprvde foretaket M alle sykehus ha akuttfunksjoner, eller kan vi desentralisere mer med tydeligere oppgavedeling. Hvis vi skal ha frre sykehus med akuttfunksjoner, hvordan Behovet for tvangsinnleggelser eller innleggelser i psykiatrisk sykehus ble ikke redusert. Prosjektet hadde stor verdi for alle involverte og ble godt mottatt. Det ga sykehus med akuttfunksjon 25. Nov 2015. Alle sykehus med akuttfunksjoner skal ha dgnkontinuerlig beredskap i bde indremedisin, generell kirurgi og anestesi. Da kan ti sykehus 16. Feb 2015. Sykehusets Venner i Vesterlen frykter at akuttfunksjonene ved sykehuset p Stokmarknes skal forsvinne. Mandag inviterte de til pent mte 16. Jan 2015. Akuttfunksjonene fra sykehuset i Kristiansund. Det synes jeg er et drlig forslag. Jeg vet hvor viktig sykehuset er som institusjon i Kristiansund 26. Apr 2017. Norske sykehus har langt bedre levekr med Venstre, Hyre og Frp. Volda, Stord og Gravdal beholder akuttfunksjoner som de har hatt og i 14. Mai 2015. Bakgrunn: I 2010 ble Helse Nords regionale traumerapport utarbeidet. Her ble Helgelandssykehuset Mosjen klassifisert som et sykehus med 7. Mar 2017. Forslaget sier at sykehuset skal ha akuttfunksjoner innen indremedisin, radiologiske tjenester, laboratorietjenester, planlagt kirurgi og.